Županja, ŽU-O-1

ŽU-O1

Opis lokacije:

Županja k.č.broj 3865 K.O. Županja, državna cesta D55 (pano na desnoj strani iz smjera Županje u smjeru Vinkovaca).

Šifra lokacije ŽU-O-1

ŽU-O-1

Google Maps koordinate: 45.100274, 18.701257