Vinkovci, VK-H4

VK-H4

Opis lokacije:

Vinkovci, cesta D55 tj. ulica Hrvoja Vukčića Hrvatinića (pano na desnoj strani iz smjera Vinkovaca u smjeru Županje, 210 metara prije križanja s cestom D46).

Šifra lokacije: VK-H4

VK-H4

Google Maps koordinate: 45.268761, 18.808304