Vinkovci, VK-BB1

Big Board

Najveći od naših panoa, BigBoard-1 ima dvije površine 12×6 m, te jednu manju površinu veličine 6×6 m, a nalazi se na križanju cesta D55 (ul. H.V. Hrvatinića) i D46 (vinkovačka obilaznica). Pano je osvjetljen vlastitom rasvjetom, a na njemu su moguće i razne svjetlosne instalacije.

Šifra lokacije: VK-BB1Google Maps koordinate: 45.267027, 18.808430