Tehnički podatci

Šifra lokacije panoa

Šifre lokacija

 

 

Ukoliko iz bilo kojeg razloga želite zakupiti točno određenu lokaciju, šifru lokacije možete pronaći na boku billboarda, te pomoću nje pri narudžbi precizirati o kojoj se lokaciji radi.

Dimenzije i oprema

Standardne dimenzije

  • Standardne dimenzije većine naših panoa su 5 x 2,35 m. U tu skupinu spadaju svi panoi osim VK-BB1 i VK-POD.
  • Neki od billboarda iz naše ponude imaju ugrađenu noćnu rasvjetu.

Big Board

  • Pano na lokaciji VK-BB1 najveći je u našoj ponudi, a također i postavljen na najatraktivnijoj lokaciji. Sastoji se od dvije površine dimenzija 12×6 metara i jednom površinom od 6×6 metara (vidi donju skicu).

Pano je osvjetljen vlastitom rasvjetom, a na njemu su moguće i razne svjetlosne instalacije.

Panoi na podvožnjaku u ulici Kralja Zvonimira, Vinkovci

Na lokaciji VK-POD nalaze se četiri ploče dimenzija 4,8 x 1,6 metara, po dvije vidljive iz svakoga pravca prometa (ulica Kralja Zvonimira, cesta D55 od Vinkovaca prema Nuštru, podvožnjak).

Podvožnjak, skica