Leader Plakat j.d.o.o. – Iznajmljivanje reklamnih panoa u županiji Vukovarsko-srijemskoj – Antuna Akšamovića 50, HR-32100 Vinkovci – Tel. +385 (0) 99 673 5505

Leader Plakat billboard panoi

postavljeni su na 16 lokacija uz frekventne prometnice u Vukovarsko-srijemskoj županiji

Standardna veličina panoa je 5 x 2,35 m. Osim standardnih panoa u ponudi imamo i dva big board panoa, svaki od njih ima dvije površine 12×6 m, te jednu manju površinu veličine 6×6 m.

 

Leaderplakat: Big Board pano na južnoj vinkovačkoj obilaznici

Gumb Lokacije
Gumb Tehnički podatci
Gumb Narudžbe